Samen sterk voor een groene leefomgeving

GROENGROEP UITHOORN

De Groengroep Uithoorn is een vereniging met ca. 150 milieubewuste leden die zich sinds 1970 inzetten voor het bevorderen van een verantwoord milieu- en natuurbeheer in en om Uithoorn en De Kwakel.

over de groengroep

DOELSTELLINGEN

Groengroep Uithoorn, een vereniging ter bevordering van een verantwoord milieubeheer tot instandhouding van natuurlijke waarden, ervan uitgaande dat het milieu van wezenlijk belang is voor het welzijn van mens en natuur, is een vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.

Activiteiten

 • Kritisch volgen van het groenbeleid van de gemeente Uithoorn
 • Signaleren van dreigende aantasting van natuur en milieu.
 • Deelnemen aan inspraakprocedures van Gemeente en andere overheden.
 • Advies verstrekken aan Gemeente en andere overheden en belangengroeperingen in de Gemeente.
 • Het zo nodig indienen van adviesnotities en bezwaarschriften.
 • Contact onderhouden met gelijkgezinde organisaties zoals IVN en Landschap Noord-Holland.

Het bestuur

 • Cock Lek (voorzitter)
 • Nico Koning (penningmeester)
 • Irma Smak (secretaris)
 • Martin Tijdgat (algemeen bestuurslid)
 • Walter Busse (algemeen bestuurslid)